Materiały formacyjne - październik 2016 r.
opracował: ks. dr Marek Machała
Asystent Kościelny Stowarzyszenia
 
 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

WSTĘP

W październiku rozpoczynamy dziewięciomiesięczną nowennę przed setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Główne przesłanie fatimskie to wezwanie do pokuty, ofiar duchowych w intencji grzeszników oraz modlitwa różańcowa o uproszenie pokoju w świecie. Spróbujmy przybliżyć sobie orędzie z Fatimy metodą ewangelicznej rewizji życia.

 

I.WIDZIEĆ

Matka Boża przychodzi do Fatimy. Ukazuje się trójce dzieci. Przez nich przekazuje najważniejsze tajemnice dotyczące życia ludzkiego. Ujawnia piękno życia w niebie. Jest ono widoczne w Niej samej. Uczy dzieci modlitwy i ofiarowanie całego życia w sprawie dzieła zbawienia wszystkich ludzi. Ukazuje też okrutne cierpienia piekła. W ten sposób zwiększa motywację dzieci to składania duchowych ofiar za nawrócenie grzeszników.

II.OSĄDZIĆ

Zastanówmy się, co wiemy na temat tamtych wydarzeń sprzed 99 lat? Podzielmy się ze sobą swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami związanymi z przesłaniem z Fatimy.

Spróbujmy osądzić swoje życie w świetle tego przesłania.

III.DZIAŁAĆ

Co możemy zrobić, żeby w ciągu tych 9 miesięcy przybliżyć orędzie fatimskie:

  • dla siebie samych
  • dla naszego koła parafialnego SRK
  • dla naszej parafii

(przykłady działań: lektura ciekawych książek, projekcja filmów na temat objawień w Fatimie, klub dyskusyjny, ożywienie praktyki 5 pierwszych sobót miesiąca, zorganizowanie ciekawych odczytów, prelekcji, programów słowno-muzycznych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych itp.)

 

NA ZAKOŃCZENIE MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY

 

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.