Materiały formacyjne - wrzesień 2017 r.
opracował: ks. dr Marek Machała
Asystent Kościelny Stowarzyszenia
 
 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

 

Drodzy Bracia i Siostry zaangażowani w działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy formację duchową w kołach parafialnych. Mam nadzieję, że piękne letnie miesiące były dla Was czasem wypoczynku i wielu ubogacających spotkań. Pragnę na początku nowego etapu zwrócić uwagę na kilka spraw:

 

I.Przed wakacjami przygotowywaliśmy się do Odnowienia Aktu Poświęcenia Parafii i Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Mam nadzieję, że każde koło parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej włączyło się aktywnie w głębokie przeżycie tego wydarzenia. Jeżeli nie było wspólnotowego uroczystego zawierzenia się Sercu Matki Bożej wszystkich Braci i Sióstr z Waszego Koła, to myślę, że dobrze byłoby wspólnie dokonać takiego aktu na najbliższym spotkaniu (na przykład poprzez wspólne odczytanie, a później złożenie podpisów na ozdobnie wydrukowanym tekście).

II.Podczas wakacji odbyły się Rodzinne Wakacje z Bogiem w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym Św. Jana Pawła II w Lipniku. Dziękując wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i odpowiedzieli na zaproszenie Pana Jezusa do uczestnictwa w tym spotkaniu, z wielką przykrością muszę stwierdzić, że udział członków Stowarzyszenia był bardzo słaby. Od dawna poszukujemy sposobów na odnowienie i rozwój naszej Wspólnoty. Nie osiągniemy tego bez zaczerpnięcia ze Źródła, którym jest Miłość Boża. Rekolekcje to czas szczególny przebywania przy Sercu Jezusa i Maryi i czerpania z niewyczerpanego źródła Bożych darów. Proszę, aby każdy rozważył tę sprawę w swoim sumieniu.

III.W najbliższym czasie czeka nas kilka bardzo ważnych wydarzeń związanych z życiem rodzin w naszej Ojczyźnie.

a) 23-24 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Zachęcam do organizowania wyjazdów z poszczególnych parafii pod patronatem kół parafialnych Stowarzyszenia. W Przemyślu tradycyjnie jeden autokar organizowany jest przy parafii Świętej Trójcy. Wyjazd o 4.00. Koszt 140 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.

b) 7 października – ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Duszpasterstwo Rodzin i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich swoje kościoły stacyjne ma w Stubnie, Kalnikowie i Jaksmanicach.

c) 14 października – Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Zachęcam do włączenia się w te wydarzenia. Dołączam pomocne materiały duszpasterskie do wykorzystania według potrzeby i możliwości każdego z kół parafialnych. Życzę błogosławieństwa Bożego i szczególnej opieki Matki Bożej w nowym roku pracy formacyjnej i dziełach apostolskich.

 

Z kapłańskim błogosławieństwem

 

ks. Marek Machała

Asystent Kościelny

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Archidiecezji Przemyskiej

 

 

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

 

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę. Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.