Materiały formacyjne - wrzesień 2018 r.
opracował: ks. dr Marek Machała
Asystent Kościelny Stowarzyszenia

 

„Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska”

w ujęciu patrona Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

św. Józefa Sebastiana Pelczara

 

Modlitwa do Ducha Świętego.

Odczytanie fragmentu Pisma Świętego o Zwiastowaniu.

Modlitwa spontaniczna.

 

Na spotkaniach formacyjnych naszego Stowarzyszenia kontynuujemy poznawanie „Życia duchowego…” św. Józefa Sebastiana Pelczara. Warto przypomnieć sobie także kilka wydarzeń ważnych dla naszej wspólnoty:

Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Tegoroczny program jest następujący:

Sobota, 22 września 2018

Godz. 15.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

Godz. 16.45 Rodzina w służbie życiu – wystawa o rodzinie Ulmów

Godz. 19.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

 Niedziela, 23 września 2018

Godz. 9.00 Spotkanie w Auli o. A. Kordeckiego

  • Wymagająca miłość. Opowieść o adopcji – Beata i Antoni Dzierżanowscy
  • Przekaz wiary dzieciom – Piotr Wołochowicz
  • Radość miłości. Świadectwo z udziału w Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie – Marta i Henryk Kuczajowie

Godz. 11.00 Msza Święta na Jasnogórskim Szczycie

  • Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
  • Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego
  • Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski

Z Przemyśla wspólny wyjazd organizowany jest z parafii pw. Świętej Trójcy. Koszt 160 zł (przejazd, ubezpieczenie, nocleg, śniadanie i obiad). Członkowie Stowarzyszenia mogą uzyskać 50% dofinansowania. Wyjazd o godz. 6.00. Oprócz Częstochowy w programie Tuchów oraz Łagiewniki. Zapisy w kancelarii parafialnej w godz. od 16.00 do 17.30. W sprawie wyjazdu z Jarosławia należy kontaktować się z Konradem Frydą, a z Brzozowa ze Zdzisławem Szmydem.

          

  Archidiecezjalna Pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu.

Sobota, 13 października 2018r.

9.30 – zawiązanie wspólnoty

10.00 – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Adama Szala, połączona z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

11.15 – koncert ewangelizacyjny zespołu „Moja Rodzina”

12.30 – „Róża dla Królowej Rodzin” – nabożeństwo różańcowe połączone ze złożeniem kwiatu jako symbolu wdzięczności małżonków

13.30 – wspólny posiłek dla wszystkich uczestników uroczystości

14.00 – „Rodzina oczami egzorcysty” – spotkanie z księdzem prałatem Marianem Rajchelem

            Możliwość indywidualnego spotkania z psychologiem i pedagogiem.

 

Rekolekcje Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kalwarii Pacławskiej:

31 listopada – 2 grudnia

(Rozpoczęcie o godz. 18.00 w piątek. Zakończenie ok. godz. 15.00 w niedzielę. Szczegółowy program zostanie przekazany w późniejszym terminie. Informacje i zapisy u Bernadetty Osięgi).

            Po przekazaniu informacji przejdźmy do odkrywania bogactwa treści nauczania naszego patrona na temat doskonałości chrześcijańskiej.

 

 

5. „Doskonałość u różnych jest różna.”

Widzieć:

Św. Józef Sebastian Pelczar pisze, że doskonałość dostępna jest dla wszystkich. Porównuje ją do słońca. Jak słońce oświeca wysokie góry i doliny, tak doskonałość może stać się udziałem nie tylko dusz zakonnych, ale i świeckich; nie tylko bogatych, ale i ubogich; nie tylko mędrców, ale i prostaczków. Według św. biskupa Pelczara, doskonałość występuje na zewnątrz w podwójnej postaci: jako życie kontemplacyjne, oddana przede wszystkim modlitwie (taka w całej pełni występuje w niektórych zakonach) i jako życie czynne, w którym „bogomyślność” łączy się z czynnościami zewnętrznymi (taką formę doskonałości można dostrzec zarówno w niektórych zgromadzeniach zakonnych, jak również u kapłanów i świeckich). Doskonałość stosuje się do każdego stanu, wieku i powołania, a nawet do każdego usposobienia duchowego i temperamentu. Jednakże, chociaż jest jedna – bo jej treścią jest miłość, to nie u wszystkich ma tę samą postać. Inaczej powinna przejawiać się doskonałość zakonnika, inaczej kapłana, inaczej świeckiego. Inną jest doskonałość dziewicy, a inną doskonałość matki rodziny, inną ubogiego, a inną bogatego.

 

Pan Bóg chce wszystkie dusze zjednoczyć z Sobą, ale miłując harmonię w rozmaitości, czyni z Kościoła swojego jakby wspaniały ogród, pełen różnobarwnych kwiatów; Bóg też różnym duszom wyznacza różne ścieżki na jednej wielkiej drodze do Nieba. Zadaniem człowieka jest poznać tę ścieżkę, iść nią wiernie i uświęcać się według woli Bożej – a więc przede wszystkim przez doskonałe wypełnianie swoich obowiązków. „Ktoby czynił inaczej – pisze bp Pelczar – popadłby w smutne złudzenie i chybiłby celu.” Gdyby zakonnik, zamiast żyć w skupieniu, mieszał się do spraw świata – gdyby pasterz dusz, zamiast pracować nad ich uświęceniem, oddawał się z zapałem naukom – gdyby matka rodziny, zamiast mieć pieczę o dzieciach, całe dnie poświęcała modlitwie – gdyby służąca, zamiast spełniać swoje obowiązki, biegała ciągle po kościołach: nie byłoby to doskonałością, bo nie byłoby zgodne z wolą Bożą. Każdy powinien dostosować życie duchowne do swojego stanu życia i życiowego powołania.

 

Św. Józef Sebastian stwierdza, że niestety, nie wszyscy tak czynią: „stąd spotykamy nieraz u osób rzekomo pobożnych różne wady i dziwactwa, a mianowicie niewolnicze przywiązanie się do pewnych form i praktyk, z pominięciem istoty pobożności (którą jest spełnianie woli Bożej), czasem nawet upór, krnąbrność, ciasnotę ducha, sobkostwo i obłudę. Takie zboczenia szkodzą bardzo duszom i zniesławiają pobożność wobec ludzi światowych, zbyt pobłażliwych dla siebie, a zbyt surowych dla tych, którzy od nich życiem się różnią”. Biskup Pelczar wzywa do wystrzegania się podobnych „zboczeń” (czyli mówiąc współczesnym językiem wypaczeń) i stawia pytanie o to czy takim wypaczeniom nie podlegasz?

 

Osądzić:

Jaki jest rodzaj doskonałości odpowiedni dla mojego stanu życia?

Jakie błędy mogą mi zagrażać?

 

Działać:

Co mogę zrobić, aby postąpić przynajmniej jeden właściwy krok na drodze doskonałości?

 

ZAKOŃCZENIE

 

Modlitwa (pieśń, modlitwa spontaniczna, różaniec).