Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

O nas


Jesteśmy organizacją dobroczynną. To oznacza, że chcemy zapobiegać społecznemu złu i pomagać dobrze żyć tym, którzy z wielu różnych powodów sami nie mogą sobie poradzić z problemami. Zrzeszamy świeckich katolików. Działamy w ramach przepisów kościelnych i państwowych. Prowadzimy działalność w łączności z hierarchią katolicką, ściśle współpracując z asystentem kościelnym.

Terenem naszego działania jest Archidiecezja Przemyska, obejmująca tereny byłych województw: przemyskiego oraz części krośnieńskiego i rzeszowskiego.

W Archidiecezji Przemyskiej prowadzimy lub wspomagamy:

 • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie
 • Niepubliczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Krośnie
 • Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu
 • Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" w Przemyślu
 • Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret" w Przemyślu
 • Świetlicę środowiskową w Jarosławiu
 • Bar ,,Święta Marta" w Przemyśl

Naszą podstawową jednostką organizacyjną jest Koło Parafialne, które we współpracy ze swoim asystentem kościelnym opracowuje własny program wspierania rodzin. Koła działają samodzielnie, podlegając bezpośrednio Zarządowi Głównemu lub Oddziałowi Rejonowemu w Jarosławiu. Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami.

Władze statutowe:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Główny (kieruje bieżącą działalnością i pełni funkcje reprezentacyjne)
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna

Skład obecnych władz stowarzyszenia (kadencja lata 2015-2019):

Zarząd Główny:

1) Lucyna Podhalicz - prezes, 2) Bernadetta Osięga - wiceprezes, 3) Katarzyna Wojtacha - sekretarz, 4) Anna Wańkowicz - skarbnik, 5) Robert Bal, 6) Konrad Fryda, 7) Henryk Kozik, 8) Teresa Lis, 9) Adam Łoziński, 10) Mariusz Zamirski

oraz ks. dr Marek Machała - asystent kościelny.

Prezydium: 1) Lucyna Podhalicz - prezes, 2) Bernadetta Osięga - wiceprezes, 3) Katarzyna Wojtacha - sekretarz, 4) Anna Wańkowicz - skarbnik.

Główna Komisja Rewizyjna:

1) Henryk Pawłowski, 2) Zdzisław Schmyd, 3) Henryk Skwarczyński.

Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna:

1) Barbara Cap, 2) Elżbieta Koza, 3) Marta Płońska, 4) Krystyna Wenzel, 5) Krystyna Woińska.